Bytový dům Za Strahovem, Praha 6 – Břevnov

  • Novostavba bytového domu s 10 bytovými jednotkami, 2 neobytnými ateliéry a 18 parkovacími stáními
  • Zpracování projektové dokumentace ve stupních pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení
  • Odhadované náklady na realizaci stavby cca 68mil. Kč