Bytový dům Anglický dvůr, Praha 8 – Kobylisy a Trója

  • Novostavba bytového domu s 44 bytovými jednotkami, 2 neobytnými ateliéry a 53 parkovacími stáními
  • Zpracování projektové dokumentace ve stupních pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a pro provedení stavby, autorský dozor stavby
  • Náklady na realizaci stavby cca 155mil. Kč
  • Tato dokumentace byla zpracována v letech cca 2007-2009 v rámci jiné společnosti, avšak pod vedením jednatele společnosti