Rezidence Seminářská, Praha – Staré Město

  • Pasport památkově chráněného objektu za účelem prodeje nebo pronájmu objektu
  • Zpracování projektové dokumentace pasportu stavby a dokumentace ve stupni skutečného provedení stavby
  • Cizojazyčné provedení dokumentace v anglickém jazyce