Hospodářský objektu Klučarky, Ukrajina

  • Novostavba hospodářského objektu zajišťujícího chov skotu, prasat a drůbeže
  • Zpracování projektové dokumentace ve stupni studie stavby
  • Odhadované náklady na realizaci stavby cca 9mil. Kč