Kavárna Manner Vila Portheimka, Praha – Smíchov

  • Vestavba prezentační kavárny cukrářské firmy do vstupního podlaží památkově chráněného objektu
  • Zpracování projektové dokumentace ve stupni studie stavby
  • Odhadované náklady na realizaci stavby cca 1mil. Kč