Restaurace Brioche Dorée v obchodním centru Nový Smíchov

  • Vestavba restaurace do obchodní zóny centra – odbytová plocha pro zákazníky i výrobní a provozní zázemí restaurace
  • Zpracování projektové dokumentace ve stupních pro stavební povolení a pro provedení stavby, autorský dozor stavby
  • Náklady na realizaci stavby cca 3mil. Kč