Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta technická

  • Rekonstrukce objektu za účelem vytvoření pracoviště pro výzkum inovací techniky
  • Zpracování projektové dokumentace ve stupních pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele stavby
  • Odhadované náklady na realizaci stavby cca 57mil. Kč