Česká zemědělská univerzita v Praze, Správa kolejí a menz - kolej G

  • Rekonstrukce objektu za účelem vytvoření nového sociálního zázemí pokojů a úpravy společných prostorů objektu
  • Zpracování projektové dokumentace ve stupních pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele stavby
  • Odhadované náklady na realizaci stavby cca 29mil. Kč