Česká zemědělská univerzita v Praze, Správa kolejí a menz - kolej BCD

  • Rekonstrukce objektu za účelem snížení energetické náročnosti objektu, vytvoření nového archivu diplomových prací, nového venkovního posezení studentského klubu a úpravy vnitřní komunikace včetně nových parkovacích stání
  • Zpracování projektové dokumentace ve stupních pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele stavby
  • Odhadované náklady na realizaci stavby cca 31mil. Kč