Česká zemědělská univerzita v Praze, Správa kolejí a menz - koleje A, BCD, EFG a JIH

  • Rekonstrukce objektů za účelem snížení energetické náročnosti objektů a jejich vizuální regenerace
  • Zpracování projektové dokumentace ve stupni vizualizací staveb
  • Odhadované náklady na realizaci stavby cca 60mil. Kč