Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská

  • Rekonstrukce objektu za účelem vytvoření nových kanceláří, nového sociálního zázemí objektu a počítačové učebny
  • Zpracování projektové dokumentace ve stupních pro stavební povolení a pro realizaci stavby, autorský dozor stavby
  • Odhadované náklady na realizaci stavby cca 15mil. Kč