Základní škola Žernosecká

  • Rekonstrukce objektu za účelem zkvalitnění vstupního vestibulu včetně vytvoření šatnového zázemí pro žáky
  • Zpracování projektové dokumentace ve stupních pro stavební povolení a pro realizaci stavby, autorský dozor stavby
  • Náklady na realizaci stavby cca 2mil. Kč