Co nabízíme

Nabízíme vám zpracování projektové dokumentace pozemních staveb (budov) a souvisejících připojení na inženýrské sítě. Projektovou dokumentaci zpracováváme ve všech dostupných stupních od architektonických studií staveb přes dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení až po podrobnou realizační dokumentaci sloužící pro provedení stavby. Před provedením stavby jsme schopni pro vás zajistit veškeré potřebné průzkumy a měření, mj. geodetické zaměření, průzkum radonu, geologický průzkum, stavebně technický průzkum, měření hlukového pozadí, apod. Pro stavbu umíme zajistit její projednání na všech dotčených úřadech státní správy a následně zajistit vyřízení územního rozhodnutí nebo stavebního povolení. Také jsme schopni pro vás zajistit výkon autorského dozoru při samotném průběhu stavby. Po provedení stavby jsme schopni provést její zaměření, pasport stávající stavby, potřebná měření (mj. měření vnitřního a venkovního hluku, měření intenzity osvětlení, apod.), dokumentaci skutečného provedení stavby a také potřebnou kolaudaci stavby.